Skip to main content

Karosserifabrikkens historie

I dag er vi et lille intimt spillested

Men selvom at vi er et lille intimt spillested med topklasse akustik og lyd, så startede Karosserifabrikken som noget helt andet. Som vores navn antyder, blev der nemlig bygget biler i bygningen helt tilbage i begyndelsen.

I dag er biler dog fortid, og vi huser i stedet alverdens forskellige kunstnere og genrer, som er med til at gøre Karosserifabrikken til det fantastiske spillested det er.

Dengang der blev bygget biler i Helsingør

I 1922 stiftedes aktieselskabet Karosserifabrikken Kronborg og senest i 1928 rykkede man ind her i fabrikshallerne i Murergade 8-10.

Fra starten etablerer man sig som en af de første og største karosserifabrikker i landet. I 1935 udvides bygningen med et, efter datidens standard, meget stort malerværksted på 84 m2. Dobbelt så stort som normale regler tillod, men da man her byggede omnibusser var det nødvendigt for at kunne håndtere de største biler.

Scenen er placeret netop i malerværkstedet og hovedparten af publikum står på det originale fabriksgulv hvor man bl.a. producerede 800 lastbil førerkabiner som på det store billede.

Produktionen af køretøjer omfattede alt fra store busser til mindre erhvervskøretøjer til brug for bagere, bryggerier o.lign. Op igennem halvtredserne blev der også bygget Københavner Taxier  –  en helt speciel model med ekstra sæder og plads til passagerne.

Bygningen har således været en væsentlig part i den industrielle udvikling Helsingør gennemgik i før- og efterkrigstiden.