Introduktion

Som frivillig er du ambassadør for Karosserifabrikken og alt det vi gerne vil stå for. Vores succes er naturligvis afhængig af mange ting, f.eks. vores faciliteter, teknik og beliggenhed, men det altafgørende element for vores gode resultater er hvordan vi som frivilligt personale løser vores opgaver i relation til artister, publikum og kunder.

Vi har en klar holdning til hvordan vi vil drive Karosserifabrikken. Vi vil være kendt som et koncertsted hvor der altid er styr på aftaler, teknik og service. Derfor har vi nogle retningslinjer som vi alle følger.

Glade frivillige

Hvad er Karosserifabrikken?

Vi er et privat ejet, foreningsdrevet spillested med fokus på rock & popmusik af høj kvalitet. Vi står udenfor det kommunale / regionale tilskudssystem. Det er der både ulemper og fordele ved. Vores økonomi kan være begrænset, men til gengæld har vi stor åndelig og aktivitetsmæssig handlefrihed. Vi lever under præcist samme markedsmæssige forhold som de kunstnere vi præsenterer og vores drivkraft er alene den ægte interesse for musik og relaterede arrangementer.

Vores historie

Bygningen har en ret interessant historie som oprindelsen for Karosserifabrikken Kronborg, en af Danmarks første og største karosserifabrikker hvor der fra 1922 og frem er blevet produceret omnibusser og små og store erhvervskøretøjer. Produktionen af køretøjer fortsatte helt op til slutningen af 1950´erne.

I de senere år har bygningen været kendt under navnet Musikkens Hus med bl.a. det legendariske Sweet Silence studie, et pladeselskab, tour management, cafe, galleri og koncertvirksomhed i det små. Karosserifabrikken genopstod i april 2019.

Hjertet i Karosserifabrikken er den gamle produktionshal, hovedsageligt støbt i beton, og som med tiden vil blive særdeles velegnet til live musik. Der hvor scenen står var fra 1935 det store malerværksted. Gulvet hvor publikum står er det ægte betongulv fra gamle dage.

Vores ambition?

Vi vil opnå et ry som det bedste sted i regionen for artister og koncertgængere. Vi skal ikke være størst, men derimod være det lille spillested man som musiker/band bare altid ønsker få med på sin tour – hvis vi har plads! Når man kommer her som kunstner eller gæst skal man kunne mærke vores engagement og at vi brænder for at skabe mindeværdige oplevelser. Vi ønsker at præsentere ca. 25 hovednavne om året.

Musikforeningen Karosserifabrikkens formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet & forståelsen til musikken og dens kulturelle værdi, endvidere at

  • Afholde rytmiske arrangementer til glæde og gavn for foreningens medlemmer, artister & kunstnere og gæster
  • Udbrede kendskabet & forståelsen til musikken og dens kulturelle værdi
  • Give plads til talentfulde kunstnere i deres kamp for det store gennembrud
  • Skabe en økonomisk bæredygtig forretning der kan understøtte at foreningen kan forblive konkurrencedygtige hvad angår udvikling indenfor akustik og tekniske løsninger i produktionen af arrangementer

Vores opgave

Vi skal som et integreret team afvikle koncerter og andre arrangementer på en professionel, sikker og underholdende måde. Vi skal få det til at fungere som en velsmurt maskine hvor alle ved hvad de skal bidrage med på dagen og samtidigt har øje for at justere løbende afhængigt af situationen.

Uden vores artister er vi ingen ting. Artisten skal opleve at vi er der for dem og vi har styr på vores del af opgaven når et arrangement skal gennemføres. Artisten har sit at fokusere på og vi skal give dem de bedste vilkår og omgivelser for at deres performance bliver lige lidt bedre end normalt! Med undtagelse af situationer hvor vi har opgaver med artisten eller har aftalt at være sammen så skal vi lade dem i fred. Jo bedre vi er til dette – jo mere har de lyst til at samarbejde med os.

Vi skal sikre at arrangementet forløber smidigt og med godt humør fra alle. Vores publikumskontakt skal være venlig og samarbejdsvillig men det er altid vigtigt at vi følger vores plan for aftenen og de aftaler vi har med hinanden. Som personale har vi ansvaret for at sikre at afviklingen sker sikkert og uden unødig risici for nogen, og det betyder også at vi som personale fra tid til anden er nødt til at guide publikum direkte og konsekvent.

Der hvor vi som personale kan gøre en stor forskel er hvis noget uforudset og i værste fald kritisk hænder. Det er vigtigt at vi alle kender og kan efterleve vores standard procedurer. Er du det mindste i tvivl så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Nøgleord for vores ambition

  • Respekt for musikken (og kunstnerne)
  • Samarbejde
  • Turde tage ansvar
  • At have det sjovt selvom det er hårdt arbejde

Samarbejdet

Vi er en udvalgt lille skare af frivillige der skal kunne løse mange forskellige opgaver sammen – og måske ofte forskellige opgaver fra arrangement til arrangement. Det kræver at vi bliver gode til at samarbejde på en positiv og konstruktiv måde. Kun på den måde opnår vi vores ambition. Vi vil fra ledelsens side have det som en meget vigtig opgave at sikre den rigtige holdsammensætning, og arbejder man ikke for holdet så vil man blive bedt om at udtræde af gruppen.

På Karosserifabrikken er alle medarbejdere frivillige og ulønnede, og det er derfor vigtig, at vi alle har det sjovt med vores arbejde. Samtidig har vi nogle regler, som skal overholdes, for at huset kan fungere optimalt.

Vi har her samlet de oplysninger, vi vurderer er vigtige i forhold til det daglige arbejde på Karosserifabrikken.

Hvis der skulle være oplysninger, vi ikke har fået beskrevet tilstrækkeligt så tag fat i Mette eller Anders

Vi glæder os til at arbejde sammen.

Bedste hilsner

Anders Nannerup